Høringssvar fra Nina Lokøen Knudsen

Dato: 12.04.2023

Nei til senking av seksuell lavalder til 15 år. Barn og unge er i vår tid utsatt for utilbørlig stort press i mange former og på flere områder. Mange trenger støtte for å beskytte seg mot dette presset. Den seksuelle lavalder bør fungere som beskyttelse og bør absolutt ikke senkes.