Høringssvar fra Hege Anita Aarvold

Dato: 12.04.2023

Jeg synes ikke kvinner skal være disponible for menn før fylte 16