Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415919

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker å benytte anledningen til å uttrykke et ønske om å beholde seksuell lavalder ved 16 år. Dette er for å verne individets kropp, utvikling og grenser. Jeg ser ikke at argumentet om seksuell selvbestemmelse burde veie tyngre enn individets vern av egen seksualitet. Intensjonen om å ha den seksuelle lavalder er også i hovedsak for å beskytte barnet mot voksne og utnyttelse fra eldre. En lavere grense vil ikke kunne bidra til dette.