Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272227

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at det er feil å senke grensen for seksuell lavalder.