Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251383

Dato: 12.04.2023

Barn under 16 år må beskyttes fra voksne. Behold dagens seksuelle lavalder.