Høringssvar fra Den Norske Dommerforening DnD - fagutvalg for straff og straffeprosess