Høringssvar fra Kvinnefronten i Norge

Dato: 13.04.2023

Vedlagt følger høringssvar fra Kvinnefronten til NOU 2022: 21Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten.

Ellers vil vi gjerne støtte oppunder høringssvara fra Lightup Norge, NKVTS og Kvinnegruppa Ottar når det kommer til blant annet seksuell lavalder, søskenincest og pornografi.

Vedlegg