Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241485

Dato: 12.04.2023

Er det noe #meetoo har lært oss, er det hvor stort press det kan være rundt sex, hvor mye skam det kan medføre og at ofrene ikke alltid selv innser hva de blir og har blitt utsatt for.

Dette i kombinasjon med en voksen befolkning som ikke alltid er sitt ansvar bevisst når det kommer til makt, posisjon og press, gjør at det å senke den seksuelle lavalderen mer enn noe annet vil føre til at voksne mennesker har sex med 15. åringer som ikke er klare for det. Grunnen til at det er ulovlig å ha sex med barn, er som kjent at de ikke er moden for det. I et samfunn der porno er lett tilgjengelig, har ikke 15. åringene blitt mer modne, men mer utsatt.

Politiske samlinger har vist seg å være tydelige eksempler på hvorfor den seksuelle lavalderen overhodet ikke bør senkes. Selv om dette ikke er et spørsmål om å tillate overgrep, er det viktig å vektlegge hvor mange saker som ikke en gang blir fortalt om. Et barn bruker i snitt 17. år på å fortelle. Da er de ikke lengre barn. La 15. åringene beskyttes mot voksne de ikke er klare for.