Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242305

Dato: 12.04.2023

Nei, la den være.