Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199421

Dato: 12.04.2023

Jeg er sterk motstander av at den seksuelle lavalderen skal senkes.