Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153254

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at seksuell lavalder absolutt IKKE burde senkes