Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152217

Dato: 12.04.2023

Den seksuelle lavalderen på 16 år bør opprettholdes, ikke senkes! Jeg mener definitivt at å senke grensen legger et større ansvar på barn; de skal slippe å si nei! Det er helt klart at vi som samfunn pålegger tenåringer større ansvar enn de bør gis. Å tørre å si nei blir litt lettere når man blir eldre; jeg er bekymret for at å senke lavalder pålegger barn å ta stilling til noe de ikke er modne nok til. Forslaget åpner for å godta seksualisert vold mot barn i større grad; de er ikke modne nok til å se konsekvenser av valgene sine på sikt.