Høringssvar fra Odd Arne Eikeland

Dato: 10.06.2022

Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Den eneste høring eller hastehøring vi trenger nå, er ein åpen høring i landets øverste lovgivende forsamling og videre inn i vår høyesterett. Norge må gjøre ein selvstendig evaluering i åpent fora (Storting) med alle faglige instanser, helsefaglig, juridisk, sosialfaglig, samfunnsøkonomisk og forskningsfaglig. Der er gjennomført svært mange studier gjennom disse 2 årene i hele verden, disse må fremlegges i sin helhet. Og fagfolk på begge sider av valgt policy gjennom disse 2 årene må slippes til for kritisk vurdere hva som fungerer og hva fungerer ikkje. Dette er den eineste farbar veg for å gjennopprette tillitten til forskningsbasert medisinsk troverdighet og offentlig rådgivning i fremtidige kriser.

Det regjering og dei rådgivende organer som Helsedirektoratet og FHI nå praktiserer, vitner mer om ein AGENDA styrt policy av ein elite i WHO og WEF. Media og ein Pandemi av Influensere er i ferd med å undergrave tillitten til vårt demokrati og helsefaglig policy. Å gå fra forskningsbasert medisin til Agendabasert medisin, er ein trussel mot hele menneskeheten og må stoppes. Å fortsette å tilby 4 dose av ein midlertidig emenrgency mRNA injeksjon, når ALAMERENDE tall på bieffekter og overdødlighet fremkommer. Skaper assisasjoner tilbake til perioden 1940-45 og medisinsk overgrep som verden sa aldrig skulle skje igjen.

Nürnberg koden kunne ikkje blitt skrevet i vår samtid, pga av sensur. Det er meget alvorlig, når Høyre foreslår "Sannhetsministerium", er det 1 av kritieriene til alle Diktatur. Koronapass vil i et slikt Diktatur har rett beskrivelse som VERTØY. Må forbys og ikkje forlenges til juli 2023, for så å bli parmanent verktøy for Eliten til å tvinge befolkningen til total kontroll og medisinsk tyrani.