Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414364

Dato: 23.06.2022

Håndteringen er en skam for Norge. Det virker som de fulgte en rutine som var satt.

Myndighetenes håndtering av koronapandemien er et brudd på våre menneskerettigheter.

Måtte dette aldri skje igjen!