Høringssvar fra Tonje Solberg

Dato: 05.07.2022

Myndighetenes håndtering av koronapandemien er brudd på våre menneskerettigheter og grunnloven.

Alle tiltak, også koronapass, er totalt uforsvarlig! Alle tiltak, traktater, avtaler osv bør umiddelbart opphøre. Grunnloven og menneskerettighetene må settes inn som eneste lov i Norge umiddelbart Frihetsberøvelse er grunnlovsstridig. Vi bør snarest melde Norge ut av WHO. Det bør settes igang en etterforskning for å få alle kortene på bordet. Politikere som ikke har gjort jobben for å beskytte levebrød og friheten til Nordmenn bør få konsekvenser. Den offentlige debatten har vært ensidig og sensur av opposisjon. Her har ikke media vært den fjerde statsmakt.

Ift rapporten, hvrfor er det ikke tatt med sammenligninger mellom hvem som ble syke og hvem som bare ble smittet? Siste gruppe vet vi langt overgikk den første, og dette er ganske vesentlig.

Hvorfor skulle dette hemmeligholdes? Først bedt om 100 år, men fikk 60.

Ellers er det lite om psykiske virkninger, både kortsiktige og langvarige.

Får det noen konsekvenser for dem som skapte dette massehysteriet? Burde dette ha vært med i oppsummeringen?

Hvor er norske myndigheters integritet vs påvirkning/pålegg fra "de store" aktørene i utlandet?

Nå viser studier av vaksineringen har gitt et svekket immunforsvar noe vi ser hvor alle har fått sykdommen uansett. Vaksinen har virket mot sin hensikt og hatt motsatt effekt enn lovet. Det samme gjelder smitteverntiltakene, alt fra maskebruk, spriting, isolering etc.

Testen skal forøvrig ikke brukes til diagnostikk, og i hvertfall ikke på 40-45 sykuser.

Vaksinen var «frivillig» men det var et enormt press, til og med fra statsminister som sa til hele Norge at det var en borgerplikt .Mange ble nærmest tvunget eller lurt til å ta denne eksperimentelle injeksjonen, og ofte med katastrofale følger for helsen. Der er registrert over 60 000 vaksineskader I Norge. Hvem tar ansvar for dette? Hva med alle seinskadene som ikke er rapportert inn enda?

Håndteringen av hele den såkalte pandemien har vært en skandale fra begynnelse til slutt. Dette kan ikke fortsette lenger. Nok er nok. Det er null tillit til myndighetene nå.