Høringssvar fra Randi Penot

Dato: 31.05.2022

Nei til alt overformynderi. Helse og kropp er en privat sak, og kan kun bestemmes av den som eier kroppen. Ingen tvang og bestemmelser fra andre enn eierne av kroppen.