Høringssvar fra Rune Bråthen

Dato: 15.06.2022

Overgrep mot folket i Norge det som har skjedd med denne Plandemien, tragisk.....