Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 603974

Dato: 08.07.2022

Som jeg ser av høringssvar er denne og forrige regjering avslørt. Vi ser dere! la det synke inn!