Høringssvar fra Turid Torbergsen

Dato: 20.06.2022

Jeg henviser til vedlagte pdf fil -Høring NOU 2002- og som er mitt høringsvar vedrørende myndighetenes håndtering koronapandemien.

Mvh

Turid Torbergsen

Vedlegg