Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 626763

Dato: 10.07.2022

Min oppfattelse av nedstengninger, begrensninger og andre tiltak var at de var unødvendige og ødela mange liv og barns mulighet til å sosialisere, noe som har satt dype spor hos min datter bl.a I tilegg til presset om å vaksinere seg har rett og slett vært ufint. Min tillit til myndighetene og presse som tidligere har vært høy, er fullstending knust, og kan antagelig aldri rettes opp igjen. Dette er synd både for meg og andre.