Høringssvar fra Liv Grete Østevik Olsen

Dato: 16.06.2022

Den midlertidige smittevernloven har tilsidesatt grunnloven og menneskerettighetene.

Det har frarøvet barn og unge viktig tid i sin oppvekst, skikkelig skolegang og normal uteksaminering. Vold har økt i hjemmene, på lik linje som andre psykiske lidelser.

Eldre på eldresenter og sykehjem/ sykehus har blitt innesperret, fratatt sin mulighet til å treffe familie, mange har dødd alene.

Myndigheter selv har trakassert mennesker for retten til å velge selv for sin egen kropp og har lagt føringen for at både media og andre mennesker har mobbet, trakassert og utestengt dem som ikke ønsket å stille seg frivillig som forsøkskanin.

Myndighetene har IKKE fortalt sine borgere at vaksinen slett ikke var en vaksine slik man kjenner begrepet. Myndighetene fortalte IKKE at genterapien ikke hadde gått gjennom fullstendige tester. Myndighetene har tillat sensurering av fagfolk som har varsku om potensielle farer.

Myndighetene har drevet grov missinformasjon og indoktrinering av alle aldersgrupper, med slagord som " beskytt bestemor fra å dø ".

Helsemyndigheter har stått offentlig og løyet til befolkningen om at vaksinering er trygt og effektiv, noe som viste seg å være grådig feil. Ikke var det trygt, ei heller effektivt.

Myndighetene har prøvd og prøver fortsatt å innskrenke bevegelsesfrihet ved å innføre helsepass.

Ved grov feilinformasjon har Myndighetene IKKE gått ut med ny korrigerende informasjon, for eksempel vedrørende maskebruk: " at man MÅ bruke maske". Mange har blitt jaget ut av butikker, selv om de har holdt akseptabel avstand. Mange har blitt nektet å komme inn i butikker uten maske.

Myndighetene har feilet på ideologien om å stoppe pandemien. " slå ned smitten" et nytt begrep. Det viste seg ganske tidlig at viruset ikke kun hadde menneske som vert, også mange dyr av forskjellige slag testet positivt. Derav sier det seg selv at vaksinasjon ALDRI kan stoppe smittespredningen totalt. Informasjonen Myndighetene gav om nødvendigheten av at flest mulig, helst alle, skulle ta den genmanipulerende injeksjonen for qt smitten skulle komme under kontroll har ikke noe vitenskapelig grunnlag. Resultatet derimot ble at mange unge, som ikke trengte injeksjonen, likevel tok den, og mange har fått store bivirkninger. Flere talsmennesker har også truet om å jakte på de uvaksinerte, nekte dem tilgang til offentlige arrangement mm.

Myndighetene har heller ikke informert om endringen i bioteknologiloven, som er eneste grunnlag for at geninjeksjonen kunne brukes slik den har blitt.

Myndighetene forteller heller ikke åpent til befolkningen om alle alvorlige bivirkninger som har kommet.

Myndighetene har IKKE sakt noe om årsaken til hvorfor sykehuskapasiteten ikke var tilstrekkelig, blabdt annet nedbygging av norsk helsevesen, alle som måtte i karantene, i stedet for å stille på jobb, alle sykemeldte i etterkant av "vaksinen", alle sykemeldte som følge av psykisk stress, eller ellers vanlige influensasesonger også har sprengt kapasiteten hvert eneste år, og at corona faktisk tok færre liv enn sesonginfluensa.

Det finnes mye godkjent dokumentasjon på antivirale medisiner som har god effekt, men det ble avfeid som konspirasjonsteori og trakassert.

Myndighetene har feilet på det meste.