Høringssvar fra Berit Oftedal

Dato: 03.06.2022

Dette var en snill rapport. Hvrfor er det ikke tatt med sammenligninger mellom hvem som ble syke og hvem som bare ble smittet? Siste gruppe vet vi langt overgikk den første. De inkluderte grafene ble derfor av begrenset interesse.

Og hvor er etterlysningen - IGJEN - av hvorfor dette skulle hemmeligholdes? Først bedt om 100 år, men fikk 60. Dette er vi, folket opptatt av, og er en viktig faktor i vår tillit til myndighetene. Åpenheten i forvaltningen har fitt seg selv et skudd.

LITE om psykiske virkninger, både kortsiktige og langvarige.

Det skal en del til for å gjenreise tillit etter to år+ med så inngripende tiltak og lovbrudd.

Får det noen konsekvenser for dem som skapte dette massehysteriet? Burde dette ha vært med i oppsummeringen?

Hvor er norske myndigheters integritet vs påvirkning/pålegg fra "de store" aktørene i utlandet? Dette savnte jeg noe om.