Høringssvar fra Heidi Furuseth Løvhaug

Dato: 15.06.2022

Alle former for medisinsk behandling må være frivillig! Jeg sier NEI!