Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 471992

Dato: 04.07.2022

Høri g mot korona epidemi håndteringen.

Må for det første si jeg er enormt skuffet over regjering og FHIs håndtering av en forholdsvis mild pandemi. Jeg vil minne om Nürnbergkodeksens som spesifikt tar for seg ansvaret til de som måtte være skyld i andres lidelse uansett beordring eller ikke.

Hvor mange er nå skadet av "vaksinene"? Og hvorfor får vi ikke et ærlig svar?

Hvorfor kan ikke jeg med underliggende sykdom som kan blomstre opp ved disse medisinene som minner om genterapi få fritak?

Hvorfor blir vi nærmest tvunget til dette hvis vi skal utenfor egen eiendom når bevisene på at man ikke smitter videre ikke er tilstedet?

Hadde dette vært en sykdom jeg kunne bidratt med at hadde stanset hadde saken vært en annen. Men jeg som et fritt menneske krever å få respektert mine grunnleggende menneskerettigheter uten modifikasjoner. Jeg er fri til å gjøre hva jeg tror er rett, og jeg ønsker ikke å bli et menneskelig eksperiment.