Høringssvar fra Anders N

Dato: 16.06.2022

Jeg skal skrive veldig kort.

Iflg fhi som nå fører dødsårsaksregister så døde 459stk av drøyt 40500stk her til lands med covid19 I 2020.

90% av disse 459 hadde covid som underliggende dødsårsak.....

Jeg lar det synke inn....