Høringssvar fra Grete Husby

Dato: 05.07.2022

Vaksinering: Hvordan kan myndighetene pålegge folk å injisere en nødgodkjent mRNA-injeksjon som ikke har vært gjennom dyrestudier og som har vist seg å gi mer enn dobbelt så mange alvorlige bivirkninger som alle vaksiner produsert de siste 30 årene til sammen? Dette er medisinsk eksperimentering som strider mot Nürnberg-loven og menneskerettighetene. Hva med helsepersonells plikt til "do no harm" og den hippokratiske ed? Ifølge Universitetet i Stockholm har barn mellom 0-18 99,99996% overlevelsesprosent av c-19. Mange unge atleter dør etter injisering. Fagfolk hevder av spikeproteinet forårsaker immunangrep. Stadig flere covid-/vaksinedøde blir obdusert og stadig flere vaksinerte får blodet analysert. Plandemixvaksineringen under svineinfluensaen stoppet pga bivirkninger, men covidvaksineringen fortsatte til tross for alvorlige bivirkninger. Fda.gov har listet opp 22 alvorlige bivirkninger, hvorav død er en. Hvorfor har ikke myndighetene informert om forebyggende behandling? Hvorfor tvinges friske folk til masseinjisering? Hvorfor fravikes retten til informert samtykke? Hvorfor skiller ikke FHI mellom dødsfall av eller med covid-19, eller dødsfall pga sykdom eller etter injeksjon? Hvorfor kjøres pcr-testene opp mot 45 repetisjoner/cycles når dette kan gi over 90% falske positive? Kary Mullis, som fikk Nobelprisen for pcr-teknologien sa testen ikke egner seg til diagnostisering fordi den ikke skiller mellom levende og døde virus.
Intensivplasser: Hvorfor skal hele samfunnet godta nedstengning fordi sykehuskapasiteten er halvert de siste 40 år til tross for en befolkningsøkning på 1,3 millioner i samme tidsrom?
For at myndighetene skal kunne opprettholde sin funksjon som folkets beskyttere, må alle sider at pandemien og håndteringen gjøres tilgjengelig for innbyggerne - til diskusjon og lærdom.
mvh Grete Husby