Høringssvar fra Ann-Christin Høyer

Dato: 09.06.2022

Myndighetenes håndtering av koronapandemien er brudd på våre menneskerettigheter.

Myndighetenes håndtering av koronapandemien bryter grunnloven.