Høringssvar fra Monica Storsve

Dato: 18.06.2022

Regjeringens håndtering av denne pandemien har vært et lovbrudd mot menneskeheten fra dag en.Frihetsberøvelse med begrunnelse i "smittevern",er ikke det u.t vil betegne som en god håndterimg av pandemien.Dette er forkastelig.Ingen god håndterimg fra regjeringens side etter u.t mening.

Monica Storsve