Høringssvar fra NHO Geneo

Dato: 02.05.2023

Vedlagt følger NHO Geneos innspill til NOU 2023:4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Vennlig hilsen

Grete Karin Berg

Næringspolitisk direktør i NHO Geneo

Vedlegg