Høringssvar fra Hareid kommune

Dato: 02.05.2023

Sender inn på nytt for å vere sikker. Fekk ikkje kvittering fyrste gong og mista kvitteringsbiletet før eg fekk lagra. Dersom det allereie er kome inn eit svar frå HAREID kommune, kan de sjå bort frå dette høyringssvaret.

Vedlegg