Høringssvar fra Interkommunalt politisk råd Namdal