Høringssvar fra Selbu kommune

Dato: 24.04.2023

Kommunestyret i Selbu kommune vedtok 17.04.23 følgende svar på Høring -NOU:4 Tid for handling.:

1.Utfordringsbildet som Helsepersonellkommisjonen rapport skisserer er gjennkjennbart. Som oppfølging bør funn kommuniseres ut til befolkningen og løftes i det offentlige ordskiftet.

2.Kommunene skal inviteres inn til vurdering og utforming av tiltak.

3.Systematikk og kapasitet på desentralisert utdanning for helsepersonell bør bli et tydelig oppdrag til utdanningsinstitusjonene. Det samme bør tilbud som gir større fleksibilitet og mulighet for trinnvis oppbygging av formell kompetanse

Vedlegg