Høringssvar fra Vestre Viken helseforetak

Dato: 25.04.2023

Vedlagt følger høringsinnspill fra Vestre Viken helseforetak.

Vedlegg