Høringssvar fra Barneombudet

Dato: 28.04.2023

Høringssvar fra Barneombudet. Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Lise Raffelsen Hope
seniorrådgiver Barneombudet

Vedlegg