Høringssvar fra Lillehammer kommune

Dato: 02.05.2023

Vedlagt følger høringssvar fra Lillehammer kommune, vedtatt i kommunestyret 27. april 2023.

Vedlegg