Høringssvar fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Dato: 02.05.2023

Vedlagt ligger SAFO sin høringsuttalelse om NOU 2023:4 - Tid for handling - Utredning fra Helsepersonellkommisjonen.

Vedlegg