Høringssvar fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sørvest, Lakseregionen

Dato: 02.05.2023

Høringssvar NOU 2023:4 fra helseledernettverket Trøndelag Sørvest, lakseregionen ligger vedlagt.

Vedlegg