Høringssvar fra Hjernesvulstforeningen

Dato: 28.04.2023

Takk for muligheten til å gi innspill. Vi viser til vedlagte dokument.

Vedlegg