Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 02.05.2023

Innspill til Helsepersonellkommisjonens utredning NOU2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste fra Den norske legeforening følger vedlagt.

Vedlegg