Høringssvar fra Heim kommune

Dato: 26.04.2023

Kommunestyret i Heim kommune vedtok:

Heim kommune gir sin tilslutning til det fremlagte høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet på Helsepersonellkommisjonens NOU:2023:4, Tid for handling.