Høringssvar fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Dato: 02.05.2023

Nasjonalt senter for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar til NOU 2023 4: Tid for handling. Vårt høringssvar er vedlagt som pfd.

Med vennlig hilsen

Kari Midtbø Kristiansen

daglig leder

Nasjonalt senter for aldring og helse

Vedlegg