Høringssvar fra Pilar - Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern

Dato: 02.05.2023

Pilar - Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern omfatter RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), RVTS Øst og RVTS Sør (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i vår region). Vi er en kompetansegivende organisasjon som gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling arbeider for å støtte og bedre tjenestene i regionen. Vi takker for anledningen til å uttale oss. Vedlagt følger våre innspill til høringsutkastet.

Vedlegg