Høringssvar fra NSF faggruppe for kreftsykepleiere

Dato: 01.05.2023

NSF faggruppe takker for mulighet til å fi innspill til NOU 2023: 4 Tid for handlling. Vårt svar er lastet opp som PDF vedlegg,

Mvh

Faggruppeleder Tanja Alme

Vedlegg