Høringssvar fra Kine Vestengen Vazon

Dato: 01.05.2023

Barnepleier- hjelpepleier/helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel og barnepleie.

Vi barnepleiere har en meget viktig spesialkompetanse som er viktig og ivareta og som kan brukes i samarbeid med jordmor på føde og barsel og i samarbeid med sykepleiere på barneavdelig og nyfødt intensiv avdelinger. Oppgaveglidning er absolutt noe som kan brukes bedre, mere og spesialt på føde og barsel, det er jordmormangel og det er mye barnepleiere kan brukes til for å støtte og avlaste jordmor.

Jeg støtter og ønsker fokus på mer oppgaveglidning for barnepleiere, da det er et stort potensiale som kan brukes bedre. Er det planlagt en arbeidsgruppe som kan se på dette?

Jeg blir bekymret da jeg leser i høringsnotatet at barnepleiere-helsefagarbeidere er en gruppe som har hatt nedgang i årsverk. Og at barnepleiere også er nevnt som en gruppe som har mange som er 55 år eller eldre. Tenker derfor det er meget viktig med rekruttering i dette yrket for å sikre at det er nok barnepleiere i årene som kommer. Ønsker at utdanningstillinger kunne tas i bruk, det vil gi mye praksis, tidlig i jobb som barnepleier og ville vært en god løsning for rekruttering.

Støtter meg forøvrig bak Delta sitt høringsnotat.

Mvh Kine Vestengen Vazon- Barnepleier og fagutvikler.