Høringssvar fra Norsk psykologforening

Dato: 02.05.2023

Hei

Vedlagt følger høringssvar fra Norsk psykologforening

Vennlig hilsen

Tone Naglestad

Vedlegg