Høringssvar fra Frøya kommune

Dato: 02.05.2023

Viser til høringssvar fra interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest.

Frøya kommune ønsker å komme med ekstra innspill til innsendt høring fra helseledernettverket. Dette gjelder innspill på¨at tiltak og satsning på forebyggende helsearbeid innenfor mosjon, mat og psykisk helse må prioriteres.

Vi må alle ta et ansvar for egen helse, og det er mye vi kan gjøre selv for å bedre egen helse. Gode levevaner er viktige byggesteiner for god helse. Langsiktig satsning på helsefremmede og forebyggende tiltak innenfor mosjon, mat og psykisk helse må prioriteres. Dette er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre i et helsefremmede og forebyggende perspektiv for å begrense behov for omfattende helse og omsorgstjenester i fremtiden.