Høringssvar fra Pårørendealliansen

Dato: 02.05.2023

Pårørendealliansen viser til vedlagte høringssvar på Helsepersonellkommisjonens NOU.

Vi ønsker lykke til med arbeidet videre,

mvh Anita Vatland

Vedlegg