Høringssvar fra Norsk Ergoterapeutforbund

Dato: 02.05.2023

Hei,

Vedlagt ligger høringssvaret til NOU 2023:4 Tid for handling, fra Norsk Ergoterapeutforbund.

Med vennlig hilsen

Kristin Jess-Bakken, Fagsjef

Norsk Ergoterapeutforbund

Vedlegg