Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Dato: 02.05.2023

Det vises til høringsuttalelse sendt inn fra Eidsvoll kommune 27.04.23. Høringsuttalelsen var til behandling i kommunestyret Eidsvoll kommune idag 2.5.23. Der ble det vedtatt to små justeringer til Eidsvoll kommunes høring innsendt etter Formannskapsmøtets vedtak av 25.034.23.

Avsnitt 4, under overskrift: Bemanning/kompetanse/oppgavedeling foreslås følgende setning fjernet fra uttalelsen: Kommunen støtter her flertallets vurdering, og vil påpeke at det kan bli nødvendig med lovendringer, da det erfaringsmessig er motstand fra ansatte om økt arbeid i ubekvem arbeidstid."

Førøvrig ønskes det å bemerke et nytt tiltak under Andre eksempler på tiltak:

- For å få en bærekraftig utvikling må faktorene økonomi, sosiale forhold og miljø inngå i all relevant planlegging