Høringssvar fra NHO Geneo, Helse og Velferd

Dato: 02.05.2023

Vedlagt følger vår høringsuttalelse.

På forhånd takk


Mvh

Torbjørn Furulund
Bransjedirektør, Helse og Velferd

NHO Geneo
Landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst

Vedlegg